Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-02 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
10.00 Föredragning av UD, Fö samt Försvarsmakten
med anledning av proposition 2005/06:67 Fortsatt
svenskt deltagande i FN:s mission i Liberia.
Denna föredragning sker gemensamt med UU.

3. Överläggning m.a.a. föredragningen
Överläggning om yttrande genom protokollsutdrag till UU
med anledning av proposition 2005/06:67 Fortsatt svenskt
deltagande i FN:s mission i Liberia.

4. Justering av protokoll

5. Kommande föredragningar för försvarsutskottet

6. Kanslianmälningar

7. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:14
- PM: Kommande föredragningar
- E-post från HKV samt bifogad PM