Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragningar av Försvarsmakten:
10.00 - 10.45 ca Årsredovisning för 2005
10.45 - 11.30 ca Arbetet med värnpliktens civila meritvärde

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. FaktaPM
2005/06:FPM57 Förslag till direktiv om översvämningar.

6. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:18
- Brev inför försvarsministermöte
- FaktaPM 2005/06:FPM57