Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
10.00 - 10.45 Försvarsmakten redovisar för arbetet med
sexuella trakasserier, HBT-frågor samt
"Gender Force".

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning FöU2y
Behandling av underlag till yttrande FöU2y till KU angående
Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen
i en ny tid,
jämte motioner. (KHS / IW)

6. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:20
- ÖverlPM: FöU2y