Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering av FöU2y
Justering av förslag till yttrande FöU2y till KU angående
Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen
i en ny tid,
jämte motioner. (IW/KHS)

5. Överläggning FöU3y
Överläggning om yttrande FöU3y till JuU över prop.
2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorism-
bekämpning. (IW)

6. Besök vid utlandsstyrkan i Liberia

7. Föredragning
11.00 Försvarsmaktens arbete med flyg-, sjö-, skjut- och
fordonssäkerhetsfrågor.

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:22
- Förslag FöU2y
- ÖverlPM FöU3y (ny version delas på bordet vid sammanträdet)
- PM: Besök vid utlandsstyrkan i Liberia