Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justeringav FöU3y
Justering av yttrande till JuU över prop. 2005/06:111 (IW)

5. Överläggning FöU12
Behandling av underlag till betänkande FöU12 Katastrof-
fond, m.m.
(IW)

6. Föredragning
Kl. 10.30 Föredragning angående utredningsläget om
bombattentatet i Afghanistan

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:24
- Förslag: FöU3y
- Överl.PM: FöU12