Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 09:15

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 09:15
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
09.15 - 10.00 GD för Totalförsvarets pliktverk

3. Föredragning
10.00 - 10.45 Rektorn för Försvarshögskolan

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Föredragning
11.00 - 12.00 Den nordiska snabbinsatsstyrkan -
Försvarsmaktens redovisning av arbetsläget

Bilagor