Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU12
Justering av betänkande FöU12 Naturkatastrofer, m.m.

5. Föredragning
10.10 Försvarsdepartementets föredragning ang. REMO
Haubits 77.

6. Överläggning om ev. yttrande till UU
Överläggning om ev. yttrande till UU ang. över prop.
2005/06:146 Fortsatt svenskt bidrag till Althea-operationen.

7. Överläggning om ev. yttrande till JuU
Överläggning om ev. yttrande till JuU över prop.
2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet.

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:27
- Förslag FöU12
- PM Altheaförlängning
- PM Kvalificerad skyddsidentitet