Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3
Datum och tid: 09:30
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
09.30 Materielföredragning av Försvarsdepartementet
(Depråd D. Ohlson m.fl.)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överlämnande av motion till KU

6. Överläggning
Överläggning om yttrande FöU1y till FiU ang utgifts-
ramar m.m. för UO6 (IW)

7. Motionsstatistik

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast: protokoll 2005/06:2
- PM: Överföring av motionsyrkande till KU
- ÖverlPM: FöU1y
- PM: Motionsstatistik