Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 09:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Kl. 09.00 – 09.30 Ss Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet,
redovisar Sveriges strategi inom rymd- och flygområdet

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning om ev. yttrande till KU
Överläggning om ev. yttrande till KU ang. skr. 2005/06:75
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till
regeringen

6. Övriga frågor

7. Föredragning
Kl. 10.00 – 11.30 Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2007Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:29
- PM: Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen