Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU10
Justering av betänkande FöU10 Renovering och modifiering
av artillerisystemet Haubits 77 B
(IW)

5. Justering FöU11
Justering av betänkande FöU11 Reformerad
styrning och förvaltning för försvaret
(UB)

6. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:31
- Förslag FöU10
- Förslag FöU11