Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
10.00 Ss Jonas Hjelm ang. EU:s försvarsministermöte

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågorBilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:33
- Kommenterad dagordning till GAERC-mötet 15 maj