Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36
Datum och tid: 09:30
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Uppvaktning
09.30 Uppvaktning av Värnpliktsrådet

3. Föredragning
10.00 Försvarsmaktens personalförsörjning

4. Justering av protokoll

5. Kanslianmälningar

6. Val av deputerade till Sammansatt utrikes- och
försvarsutskott (IW)

7. Övriga frågorBilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:35
- PM: Val av FöU:s deputerade i Sammansatt utrikes- och
försvarsutskott