Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-10 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2005/06:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Föredragning av Försvarsmakten / HKV (10.00-11.30):
- Kommande möte mellan EU:s försvarschefer
- Utvecklingen av den nordiska snabbinsatsstyrkan
- Försvarsmaktens insatsorganisation och beredskap

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning FöU1
Fortsatt behandling av bet. FöU1 Försvar samt
beredskap mot sårbarhet -
avsnittet Insatsorganisation
och beredskap (UB)

6. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott
Beslut om sammansatt utskott (UFöU) samt förordnade
av deputerade.

7. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2005/06:6
- PM: Insatsorganisation och beredskap
- PM: Val av deputerade från FöU