Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-26 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2006/07:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
10.00 Försvarsmakten redogör för materielplaneringen

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälning

5. Justering av yttrande till KU (IW)

6. Överläggning
Fortsatt behandling av utkast till bet. 2006/07:FöU10
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
(UB)

7. Förordnande av utredningsman
För att biträda FöU med uppföljning och utvärdering av
2004 års försvarspolitiska beslut.

8. Övriga frågor

Bilagor


- Utkast till protokoll 2006/07:30
- PM: Underlag inför materielföredragningen
- Utkast:Yttrande till KU
- Utkast: Bet FöU10
- PM: Förordnande av utredningsman