Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-24 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:36

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2006/07:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:36
Datum och tid: 09:00
Plats: FöU sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
09.00 ÖB gen. Håkan Syrén rapporterar från EU:s
försvarschefsmöte (CHOD)

3. Föredragning
10.00 Försvarsmakten redovisar Perspektivplaneringen

4. Justering av protokoll

5. Kanslianmälningar

6. Överläggning
Fortsatt behandling av utkast till bet. 2006/07:FöU10
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
(UB)

7. Övriga frågor

Bilagor


- Förslag till protokoll 2006/07:35
- PM: Rapport från GAERC

Observera att FöU10 ej skickas ut i pappersform igen då
det är samma version som gick ut i det förra utskicket.