Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-31 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:38

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2006/07:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:38
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Rapport från GAERC-mötet

5. Preliminär justering
Fortsatt behandling av utkast till bet. 2006/07:FöU10
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
(UB)

6. Övriga frågor

7. Föredragningar
10.30 Generaldirektör Mats Ekdahl m.fl., Rådet för säkerhet
och personalvård för totalförsvarspliktiga (RRP)

11.00 Generaldirektör Mats Sjöstrand, Utredningen om en
myndighet för säkerhet och beredskap

Bilagor


- Utkast till prot. 2006/07:37
- Utkast till FöU10
- Översiktsrapport från GAERC-mötet 14 maj 2007