Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-06-07 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:39

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2006/07:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:39
Datum och tid: 10:00
Plats: FöU sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering FöU10
Justering av bet 2006/07:FöU10 En anpassad
försvarsunderrättelseverksamhet

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Föredragningar
11.00 Information av Ss. HG Wessberg ang reglerna för
försvarsupphandling samt om förutsättningarna
för den nordiska snabbinsatsstyrkan (NBG)

Bilagor


- Förslag till protokoll 2006/07:38
- Förslag till bet. FöU10