Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-09-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1
Datum och tid: 09:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Val av ordförande

3. Kanslianmälningar

4. Föredragning
Försvarsdepartementet lämnar information med
anledning av grönboken om bioberedskap

5. Överläggning om grönboken

6. Övriga frågorBilagor


- KOM(2007) 399 slutlig