Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-11-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
10.00 ÖB gen. Håkan Syrén rapporterar från EU:s
försvarschefsmöte (CHOD)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Föredragning
11.00 Information om sjukvårdsberedskapen m.m.
vid Sveriges militära utlandsinsatser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:12