Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-11-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg
orienterar om läget inom Hemvärnet samt dess närmaste
utveckling

3. Preliminär justering FöU4
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU4 Beredskapen
för kärnkraftsolyckor
(KHS)

4. Justering av protokoll

5. Kanslianmälningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:14
- Utkast FöU4
- PM: Rapport från GAERC den 19-20 november 2007