Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-12-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Kärnavfallsfrågan - var står vi idag?
Information om aktuella kärnavfallsfrågor av Kärnavfallsrådet
(KASAM) och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
(MKG)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:16