Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-09-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning
Fortsatt behandling av utkast till bet. 2007/08:FöU2
Grönboken om bioberedskap
(KHS)

5. Övriga frågor

6. EU-information
11.00 Försvarsdepartementet informerar om informellt
försvarsministermöte i EUBilagor


- Utkast till prot. 2007/08:1
- Utkast FöU2
- Informellt försvarsministermöte i EU