Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-01-31 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) informerar om
FUD-programmet (forskning, utveckling och demonstration)

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:19