Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Statssekreterare Håkan Jevrell informerar om aktuella
EU-frågor bl.a. om Sloveniens prioriteringar under
ordförandeskapet

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Utvärdering av 2004 års försvarspolitiska beslut

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:23
- PM angående utvärdering av 2004 års försvarspolitiska beslut