Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-13 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU9
Strålningsskydd
(IW)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:25
- Förslag FöU9
- Rapport till riksdagen från rådets möte (miljöministrarna)
- Meddelande från kommissionen COM(2008) 130 final