Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information av polisen

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning
Behandling av underlag till bet. 2007/08:FöU10
Lagändringar med anledning av den nya
Strålsäkerhetsmyndigheten
(SS)

6. Fråga om ev. yttrande till JuU
om sprängämnessäkerhet

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:26
- Överl.PM: FöU10
- EU-dokumnet om bättre sprängämnessäkerhet
- PM: Sammanträdes- och aktivitetsplan
- Inbjudan från Sveriges lottakåren och Kvinnliga bilkåren