Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-03 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28
Datum och tid: 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Offentlig utfrågning om IT-säkerhet tillsammans med trafikutskottet

3. AvslutningBilagor


- Program
- Inbjudna deltagare
- Anmälningar