Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Offentlig utfrågning om kärnvapen och radiologiska hot

3. AvslutningBilagor


- Program
- Inbjudna deltagare
- Anmälningar