Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-17 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsmakten angående tilläggsbudgeten för år 2008, m.m.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Överläggning FöU12
Överläggning om underlag till bet. 2007/08:FöU12
Stärkt krisberedskap (KHS)

6. Överläggning FöU11
Överläggning om underlag till bet. 2007/08:FöU11
Multilateralt samarbete om strategiska flyg-
transporter
(IW)

7. Överläggning om yttrande till KU
Överläggning om yttrande till KU över skrivelse 2007/08:75
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen
(UB)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:29
- Överl.PM FöU12
- Överl.PM FöU11
- PM: Yttrande till KU
- EU-dokument: KOM(2008) 193 slutlig
- PM från Försvarsdepartementet
- Regeringens planeringsanvisningar