Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:33

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:33
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Granskning FöU12
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU12
Stärkt krisberedskap (KHS)

5. Granskning FöU11
Granskning av utkast till bet. 2007/08:FöU11
Multilateralt samarbete om strategiska flyg-
transporter
(IW)

6. Fråga om att inhämta yttranden från andra utskott
(KOM-dokument: En strategi för en starkare och mer
konkurrenskraftig försvarsindustri i EU)

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:32
- Utkast FöU12
- Utkast FöU11
- KOM(2007)764 slutlig