Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-08 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:35

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:35
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning FöU14
Överläggning om underlag till bet. 2007/08:FöU14
Lag om signalspaning (UB)

5. Överlämnande av motionsyrkanden till UFöU

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:34
- PM: Vilande lagförslag om signalspaning i kablar
- Överl.PM: FöU14
- PM: Överlämnande av motionsyrkanden