Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-15 kl. 09:00

Utskottsmöte 2007/08:37

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:37
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Offentlig utfrågning om rapport 2007/08:RFR6
Utvärdering av 2004 års försvarspolitiska beslut

3. AvslutningBilagor


- PM:Offentlig utskottsutfrågning med anledning av
en utvärdering av 2004 års försvarspolitiska beslut
- PM: 2004 års försvarspolitiska beslut
- Deltagarförteckning