Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:39

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:39
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsminister Sten Tolgfors informerar inför
EU:s försvarsministermöte

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:38
- PM: Dagordning för EU:s försvarsministrar vid GAERC
- PM: Kommenterad dagordning för rådet för allmänna
frågor och yttre förbindelser