Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-10-18 kl. 10:30

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5
Datum och tid: 10:30
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Granskning av FöU1y
Granskning av utkast till yttrande FöU1y angående Ramar
för UO 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
(IW)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2007/08:4
- Utkast till yttrande FöU1y