Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-10-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
11.00 Försvarsmaktens ledning redogör för myndighetens
syn på budgetsförslagets konsekvenser, särskilt
materielplaneringen

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:6
- EU-dokument: KOM(2007)511 slutlig, SEK(2007)1139