Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2007-11-01 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2007/08:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Utredare generalmajor Lars Frisk redovisar det avslutade
arbetet med utvärderingen av 2004 års försvarsbeslut

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Justering av FöU3
Justering av förslag till bet. 2007/08:FöU3 Vissa frågor
rörande totalförsvarsplikt m.m.
jämte motioner (KHS, IW)

6. Fråga om att bereda ärende i sammansatt utrikes- och
försvarsutskott

Skrivelse 2007/08:5 Redogörelse för svenskt deltagande i
den nordiska stridsgruppen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Utkast till protokoll 2007/08:8
- Förslag till FöU3