Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20
Datum och tid: 09:30
Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information
Försvarsdepartementet informerar om aktuella frågor
under det tjeckiska ordförandeskapet samt det aktuella
planeringsläget inför det svenska ordförandeskapet.

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. EU-dokument
Faktapromemoria 2008/09:FPM76 Kärnsäkerhetsdirektiv(AH)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:19
- Faktapromemoria 2008/09:FPM76
- KOM(2008) 790