Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 10:00
Plats: Gamla BoU:s sessionssal RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) informerar om
rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Granskning FöU6
Granskning av utkast till betänkande 2008/09:FöU6
Regeringen och krisen (KHS)

6. Vissa EU-dokument

Bilagor


- Protokoll 2008/09:22
- Utkast: FöU6
- KOM(2008) 82
- SEK(2008) 203
- Rapport från rådet för transport, telekommunikation och
energi den 19 februari 2009