Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24
Datum och tid: 10:00
Plats: Gamla BoU:s sessionssal RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av FöU6
Justering av förslag till betänkande 2008/09:FöU6
Regeringen och krisen (KHS)

3. Överläggning av FöU8
Behandling av underlag till betänkande 2008/09:FöU8
Transporter av radioaktivt avfall, m.m. (AH)

4. Föredragning
10.15 Försvarsdepartementet/SUND informerar om
försvarsunderrättelsetjänsten

5. Justering av protokoll

6. Kanslianmälningar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

9. Information/Avskedsvisit
11.30 Avgående ÖB General Håkan Syrén

Bilagor


- Protokoll 2008/09:23
- Förslag FöU6
- Överl.PM FöU8