Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 10:00
Plats: Gamla BoU:s sessionssal RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering av FöU8
Justering av förslag till betänkande 2008/09:FöU8
Transporter av radioaktivt avfall, m.m. (AH)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


- Protokoll 2008/09:24
- Förslag FöU8
- Skrivelse från f.d. chefer för Marinen