Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 10:00
Plats: Gamla BoU:s sessionssal RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Överläggning om FöU9
Behandling av underlag till betänkande 2008/09:FöU9
Några frågor om sekretess och tillgång till register

5. Föredragning
Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst
(MUST) orienterar om omvärldsbedömandet

6. Överläggning om FöU11
Behandling av utkast till betänkande 2008/09:FöU11
Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:26
- Överl.PM: FöU9
- Utkast: FöU11
- Information av Försvarsmaktens högkvarter
- Europaparlamentets resolution: Natos roll i EU:s
säkerhetsuppbyggnad
- Europaparlamentets resolution: EU:s säkerhetsstrategi
och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken

>>>