Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Statssekreterare Håkan Jevrell informerar
om Afghanistan

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Justering av FöU11
Justering av förslag till betänkande 2008/09:FöU11
Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar

6. EU-dokument

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:27
- Förslag: FöU11
- KOM(2009) 149; SEC(2009) 400
- Tilläggsdirektiv till Kärnavfallsrådet