Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:30

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:30
Datum och tid: 09:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. informerar
försvarsutskottet och utrikesutskottet om läget vid
Somalias kust (Operation Atalanta).

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


- Protokoll 2008/09:29
- Rapport från TTE-rådets möte mars 2009