Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:35

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2008/09:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:35
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Information
Statssekreterare Håkan Jevrell informerar inför GAERC
den 18 maj samt förberedelserna inför svenska EU-
ordförandeskapet

3. Föredragning
MUST informerar om säkerhetsläget i Afghanistan

4. Eventuellt fortsatt granskning av FöU10
Eventuellt fortsatt granskning av utkast till betänkande
2008/09:FöU10 Försvarets inriktning (UB)
Underlag kommer att sändas ut senare

5. Justering av protokoll

6. Kanslianmälningar

7. Fråga om mottagande av motion (IW)

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträdeBilagor


- Protokoll 2008/09:34
- Provisional Agenda - General Affairs and External
relations council (dagordningspunkt 2)
- Kommenterad dagordning för rådet för allmänna
frågor och yttre förbindelser den 18-19 maj 2009
(dagordningspunkt 2)
- EU-dokument: "Antagna texter" från den 2 april 2009
- Protkollsutdrag 2008/09:24 från CU