Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2009-11-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13
Datum och tid: 11:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av två protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Justering FöU1
Justering av förslag till betänkande 2009/10:FöU1
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (UB)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:11 och 12
- Förslag FöU1