Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19
Datum och tid: 10:00
Plats: Försvarsutskottets sessionssal RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Föredragning
Försvarsmakten informerar om aktuella frågor inom
flygstridskrafterna

3. Justering av protokoll

4. Kanslianmälningar

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

7. Föredragning
11:30 Statssekreterare Jevrell informerar om Spaniens
ordförandeskap samt om det informella Försvarsminis-
termötet i EU den 24-25 februariBilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:18
- PM om flygstridskrafterna
- Dagordning för det informella försvarsministermötet
- Förfrågan om studiebesök till Östhammar