Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2010-03-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23
Datum och tid: 11:00
Plats: Skandiasalen N3-04

Föredragningslista

Föredragning
Utrikesutskottet har bjudit in utskottet till gemensam
föredragning. Kabinettssekreterare Frank Belfrage och
statssekreterare Joakim Stymne från UD informerar
om de civila insatserna i Afghanistan.Bilagor