Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-22 kl. 10:30

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27
Datum och tid: 10:30
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Justering av protokoll

3. Kanslianmälningar

4. Fråga om inhämtande av yttrande
Fråga om inhämtande av yttrande från lagrådet över
prop. 2009/10:160

5. Överläggning FöU8
Behandling av underlag till betänkande 2009/10:FöU8
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. (UB)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde

8. Information
11.00 Statsrådet Sten Tolgfors informerar inför
mötet med EU:s försvarsministrar

Bilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:26
- Överl.PM FöU8
- Yttrande från AU
- Preliminär dagordning, CM 2408/10