Försvarsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-29 kl. 09:45

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2009/10:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29
Datum och tid: 09:45
Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32

Föredragningslista

1. Öppnande

2. Uppvaktning
Fredsbaskrarna Sverige uppvaktar utskottet

3. Föredragning
10.00 Försvarets materielverk (FMV) informerar om
aktuella materielärenden

4. Justering av protokoll

5. Kanslianmälningar

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträdeBilagor


- Utkast till protokoll 2009/10:28
- Beslut av Riksrevisionen om viss revision