Justitieutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2010/11:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-44

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

2. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG (JuU14)
Justering
Prop. 2010/11:46 och motioner
Föredragande: PFZ

3. Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 (JuU18)
Justering
Skr. 2010/11:66 och motion
Föredragande: LG

4. Uppföljning och utvärdering under innevarande valperiod
Uppföljningsgruppens förslag presenteras
Föredragande : CB, SS

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 10 mars 2011 kl. 10.00.
Besök hos Riksrevisionen onsdagen den 9 mars kl. 17.30.

Bilagor


Protokoll 2010/11:23
Utkast till betänkande 2010/11:JuU14
Utkast till betänkande 2010/11:JuU18
Förslag till projektplan